Velkommen

Vi er en aktiv speidergruppe på Averøy.

Vi har fortiden 2 aldersgrupper: stifinnere for barn i 3.-5. klassetrinn og vandrere for ungdom fra 6.-10. klassetrinn.

Møtetider og steder finner du i terminplanene


Neste "møte" blir overnattingstur på Storsetra/Straumsetra fra fredag 8.9 til søndag 10.9. Påmelding i løpet av mandag 4.9 til ledere@bremsnes-speiderne.no


Hvis du har lyst til å begynne i gruppa vår
så send en e-post til post@nbremsnes-speiderne.no med
navn, fødselsdato, adresse på den som ønsker å begynne,samt mobilnr og e-post til foresatte.

Kontingenten er fortiden kr 665 pr år og kreves inn av speiderforbundet sentralt i februar. De som begynner på høsten betaler halv kontingent