Forhandspåmelding til landsleiren

Denne påmelding er uforpliktende, og er kun for å se interessen. Påmeldingsfrist: 27. oktober.

Navn (speideren):
E-post (foresatte):
Er interessert i å være med på landsleir 30.juni - 7.juli 2018
Hvor sikke er du? Helt sikker   Nokså sikker   Usikker
 

xx